Popularne ptaki w Polsce

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z reprezentantów rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie tereny całej Europy, ale także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. Zwykle zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, albo też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Popularne ptaki

Czajkę zwyczajną swobodnie uznać można również za jednego z najbardziej rozpowszechnionych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem morfologia obojgu płci jest jednakowy. Różnica wynika natomiast z wyrastających z potylicy długich piór, które tworzą charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Warto zwrócić także uwagę na białe kropeczki, które pokrywają czarne pióra głowy, szyi oraz piersi osobnika damskiego. Czytaj dalej Popularne ptaki w Polsce